logo

Суйуу деген эмне дилбаян. ЭССЕ

Суйуу деген эмне дилбаян Rating: 6,5/10 1234 reviews

Ыйман деген эмне? — Рисале

суйуу деген эмне дилбаян

Бирок жемиштүү жаңгак токойлору — Арсланбабдын жападан жалгыз мактанычы эмес. Негизи аялзаты ары -бери алданып, арбала бербеши керек. Бул тоону байыртан эле касиеттүү, ыйык тоо деп эсептеп келишкен. Автордун өз чыгармасын адегенде «Обон» деп аташы бекеринен эмес, анткени обон повесттин бүткүл сюжеттик-композициялык курулушунда чоң роль ойноп, анын негизги идеялык-көркөмдүк табиятын аныктап турат. Шаркырап аккан тунук суу, суу түбүндѳгү ар кандай балыктар, ар бир дабышты улап жаңырган аска жана ал асканын күчүнѳ моюн бербей тең ортосун жарып чыккан, арча-карагайлар адамдын жан дүйнѳсүн кызытып талантына талант кошот.

Next

Эне Тил Жонундо Дилбаян

суйуу деген эмне дилбаян

Уулу укпастан кете берет да, кайра ошол бойдон кайрылып келбей калат. Өнүккөн маданият — руханий өнүккөн коомду; коом — бир улутту түзөт. Жаратылыш - ааламдын материалдык дүйнѳсү, маңызга боюнча табигый илимдерди изилдѳѳчү объект. Жаркырап жаткан көлдүн бети алыстан эле көзгө чалдыгат. Маданияттын өзөгүндө бийик гумандуулук жатат жана ага адам табиятынын асылдыгы чөгөрүлгөн.

Next

Ажайып жайлары

суйуу деген эмне дилбаян

Шаарчанын борбордук бөлүгү туура эмес тик бурчтукка окшоп кетет. Даанышман кыргыз эли ыйман түшүнүгүнүн өтө терең мааниде түшүнүп жашоосунун бардык катмарында ыйман менен жуурулушуп жашап келген. Жайкысын көлдөгү суунун тепмпературасы Цельсия боюнча + 19 градустан ашпайт, ал эми кышкысын Цельсия боюнча +4төн 0 градуска чейин өзгөрүп турат. Ошону менен бирге ар кимдин коомдо. Көлдүн суусун ичкенге болот жана андан Кожо-Ата дарыясы агып чыгат.

Next

Аккридатация деген эмне

суйуу деген эмне дилбаян

Таш-Рабат ошол алыскы мезгилде Чүй жана Фергана өрөөндөрүн Кашгар менен байланыштырып турган соода жолунда жайгашкан. Каганат камтыган аскердик доолот, аскердик тартип, мекенчилдик, эл журтуна кайрымдуулук ишмерчилиги соз бойдон калып кележатат буга 27 жылдан бери келе жаткан терс корунучтор. Төртүнчүдөн, эссе — чыгармачыл толук кандуу жанр, ал аркылуу саясаттын, илимдин, анын ичинде врачтардын, педагогдордун, ошондой эле экономисттердин ж. Талапкердин башында бирдеме болсо тилине чыгат — эл аны баалап. О дүйнөгө көчүп кеткен кишини дагы ыйманы саламат болсун деп көңүл айтышат. Бул аталышы Бурана мунарасынан келип чыккан Бурана шаарчасы болгон.

Next

Ажайып жайлары

суйуу деген эмне дилбаян

Жаратылыш — таланттын жан досу. Кыргызды кыргыз гана суйот,кыргызга кыргыз гана куйот. Маданияттын нагыз маанисин жана элдин жашоосундагы оордун, ошондой эле анын эмне үчүн зарыл экендигин учурда айкындап-ачып бере турган олуттуу маселе болуп турат. Ал биздин жашоо тиричилигибизге керектүү кѳп нерселерди берет. Ичимдикке сугарылып, тукум курут болуп бараткан чукчалар б. Эгер көпчүлүктөн кескин айырмаланган мүнөзү, романтикалуу жандүйнөсү, августтун ажайып түндөрүндөгү керемет обондору м-н Данияр келбесе, Жамийла Садыкты күтүп, бара-бара чоң, кичине үйдү башкарган нарктуу кайнененин ордун басмак.

Next

Ыйман деген эмне? — Рисале

суйуу деген эмне дилбаян

Орто кылымдарда Улуу Жибек жолунда Таш-Рабат чеби кербен-сарайдын кызматын аткарып, соодагерлер менен саякатчылардын дайыма токтоп өтүүчү жайы болгон. Кара алтындын баасына сересеп 28. Кыргызда көптөгөн кылымдар бою жазуу, дегеле маалыматты фиксация кыла турган каражаттар жок болгондуктан, кыргыз баласынын аң-сезими жана эстутуму биринчиден сыйымдуу, экинчиден өзүнө керектүүсүн гана тез чыпкалап алгыдай ийкемдүү болгон. Ыйман — бул түбөлүктүүлүктүн кенчи. Аларда, албетте, баяндоо да бар, сүрөттөө да бар, ой жүгүртүү да бар, сюжет да бар, образ да бар, эскерүү да бар, албетте, акырында, баарына карата берилген автордук жеке баасы жана жыйынтыктоо бар.

Next

суйуу деген эмне???

суйуу деген эмне дилбаян

Суунун көлөмү 1738 км³ түзөт, көлдүн бети - 6236 км², жээгинин айланасы — 688 км, орточо тереңдиги — 278 м, эң терең жери дээрлик 2,5 эсе болуп, 702 метрге барабар. Жакшылык менен жамандыктын Аллахтан экенине жана тагдырга ишенүү. Ээн талаада экөө ар дайым чогуу жүрүшчү. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламдын пайгамбар катары билдирген буйруктарына ишенбөө же шектенүү - куфур болуп эсептелет. Айрымдары Таш-Рабаттын курулушу орто кылымдын акырына туура келет дешсе, башкалары муну 10-11-кылымдарда курулган христиандык несториандык монастырдын урандылары деп айтышкан. Ооба, сен күндү, асманды,булутту, жерди, ѳсүмдүктѳрдү, жаныбарларды кѳрѳсүң.

Next

Жаратылыш жана адам

суйуу деген эмне дилбаян

Маданиятты каада салт жана үрп адат менен алмаштырбагыла! Мында эссе-дилбаян өзүнүн эркин формасы, эркин көлөмү, эркин мазмуну, учкул ойлуулугу, андагы философиялуу ой жүгүртүүсүнүн күчтүүлүгү менен жана да жазуучу адамдын жекече стили менен айрымаланган жазуу ишинин бир формасы катары чыга келет. Башка тилдерден айырмаланып кыргыз тилинде жана жалпы алтай, жапон тилдеринде. Окуу жайларына тапшырууга, жумушка орношууга уруксат белгиси катары, башка айрым укуктарга ээ болуу менен коштолот. Төртүнчүсү — нукура элдүүлүгү жана турмушка жакындыгы. Ыйман — ишенүү деген түшүнүктү билдирүү менен бирге, дагы башка терең маанилерди да өзүнө камтыйт.

Next

Жаратылыш жана адам

суйуу деген эмне дилбаян

Up to denoting subjects sensible feelings it indulged directly. Багымдат убактысы: Багымдат намазынын алгачкы убактысы имсак фажр-и садык убактысы. Таш-Рабатты окумуштуулар 19-кылымдын аягында жана 20-кылымдын башында гана жакшылап изилдей башташкан. Жети-Өгүз капчыгайы Тескей Ала-Тоонун түндүк капталындагы, Ысык-Көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү аты уйкаш дайранын куймасында жайгашкан. Жаратканыбыз баарыбызга ыйман ынсап берсин.

Next