logo

Китобхои бадеи бо забони точики. Китобҳои дарсӣ барои синфи 5

Китобхои бадеи бо забони точики Rating: 9,2/10 151 reviews

Univer.tj. Реферат бо забони тоҷикӣ

китобхои бадеи бо забони точики

Функсия маънои зохиршавии хусусиятхои бёрунаи ин ё он объект мавзУи тадкив;от -ро дар системаи муносибатхои чойдошта ифода мекунад. Аз таърихи тарчумаи асархои Л. Диний хайитларни «шариат» арбоблари - имомлар. Светлая сторона Двуликого Мэри» и «Зелёный Гоблин Эдди Брок» Многие супер герои имеют расщепленное «Я», но « Халк» отличается от остальных тем, что он это не контралирует, как при множественной личности. Хазорхо одамон соли1992 курбони дасисахои турачонзода шуда буд сабабгори милионхомухочирони мехнати хамин карамони шумост боз мехоханд ин оила мардуми сунимазхаби моро шиа кунанд шумоен дидау дониста аз ин оила кахрамон метарошед инхо хоинони милат хастанд фатанфуруш мазхабфуруш лозим шавад хафтуним миллион милати худро барои як доллар медихад бовар кунед вакте ки ин номро мешунавам нафратамдучанд мегардад.

Next

Univer.tj. Реферат бо забони тоҷикӣ

китобхои бадеи бо забони точики

Унсурҳои забони умумихалқӣ бештар тавассути меҳнати арбобони адаб сайқал ёфта, ранги адабӣ касб мекунад. Это так зовут этого немощного. Сабаби пайдоиши ин фаъолият буњрони иќтисодии солњои 1900 — 1903 дар Амрико ба вуљудомада дониста мешавад. К-аз фуруги сурма андар чашми нобино чи хаз! Дар ташаккули сифати феълии замони хозираи порсии миёна кадом пасванд сермахсул буд? Топологияи шабакавии ситораро муайян намоед Хамаи компютерхо ба як хати алока параллелан васл карда мешаванд +Ба як компютери маркази бокимонда компютерхо васл карда шуда, хар яки онхо хати алокаи алохидаро истифода мебаранд Компютерхо пай дар пай ба халка чамъ мешаванд. Умедворем кумаки худро аз мо дарег намедоред.

Next

Забони Давлати Реферат Точики

китобхои бадеи бо забони точики

Дигар буд хозир дигар аст дар тагаш шарик дорад куче хохад хамин тараф тоб мехурад. Услуби бадеӣ бо услубҳои дигари нутқ баробарҳуқуқ буда, соҳаи истифодаи худро дорост. Ашки бехуда нарезон сабабгори хамаи ин кахрамони шумост кахрамони шумо як вактхо муовини сарвазир буд гуфтору кирдораш. Услуби бадеӣ, публитсистӣ Услуби бадеӣ Услубшиносӣ яке аз соҳаҳои илми забоншиносӣ буда, услубҳои нутқро меомўзад. Захирахои фаровони табии тараккиёти сохахои гуногуни хочагии халк, аз чумла пахтакори.

Next

Забони Давлати Реферат Точики

китобхои бадеи бо забони точики

Его именем назван один из районов. Услуби бадеӣ асарҳои мансур ва манзумро дар бар мегирад. Аз таърихи ташкилёбии Империяи дуюм дар Франсия 1852-1870 1. Ноил гардидан ба њадафњои стратегї, пеш аз њама таъмини истиќлолияти энергетикї мунтазам чораљўйї карда мешавад, иљрошавии онњо барои вазъи иќтисодию иљтимоии мардум муњим аст ва амалишавии онњо бечунучаро сатњи некуањволии халќро боло мебардорад. Ин аломатҳо дар шохаҳои услуби публитсистӣ вобаста ба талаботи мавзўъ бо тарзи гуногун падид меоянд. Зотан адабиёти бадеӣ озмунгоҳест, ки меъёри забони адабӣ сари дастгоҳи он аз санҷиш мегузарад. Айни нуздах соли умрашро сарфи тахсил дар мадрасахои Бухоро карда, дар хамин мухит бо бузургоне мисли Ахмади.

Next

Забони Давлати Реферат Точики

китобхои бадеи бо забони точики

Афсонахои Халки Точик Бо Забони Точики Афсонахои халки точик - Таджикские народные сказки - Tajik folk talesAuthor: Folk talesPublication date: 2004Number of pages: 50For General. У шундай дейди: «Бу хайит кунларининг баъзиси дунёвий ишлар учун, баъзиси диний ишлар учун белгиланган». Бесплатные сочинения по бо забони точики для студентов. Ман рузи точикхоро дар Руссия мебинам дилам месузад ва ашки чашмонам мерезад. Лутфулло Бузургзода Забоншинос, шевашинос, фолклоршинос ва адабиётшиноси номии точик Лутфулло Бузургзода соли 1909 дар дехаи Навгилеми Исфара дар хонаводаи марди фархангй ба дунё омадааст. Нависанда тӯли солҳои фаъолияти минбаъдааш корманд ва котиби масъули маҷаллаҳои адабӣ буда, ба қисми адабии Театри академии драммавии ба номи Лоҳутӣ.

Next

Афсонахои Халки Точик

китобхои бадеи бо забони точики

Кадом пешоянди порсии миёна минбаъд идома наёфт? Очеркнависони машҳури адабиёти мо С. Афсонахои халки точик - Таджикские народные сказки - Tajik folk tales. Аз ин рў, забони адабиёти бадеӣ сармашқ ва маҳзари нашъунамои меъёрҳои адабӣ, ҷои намунаест, ки мардум барои дуруст ва беҳтар кор бурдани воситаҳои сухан аз он ибрат мегиранд. Агар сузад шабе сузад,шаби дигар намесузад. Кай бартараф шудани ин мушкилот ҳоло номаълум аст. Дар ин муддат ин соњаи муњиму базавии кишвар, ки кораш аз сифр оѓоз ёфта буд, ба пешрафту тараќќиёт ноил гашт ва имрўз он дар рушду нумўи иќтисодиёти кишвар наќши њалкунанда. Литературоведение располагает достаточным количеством статей и рецензией, где рассмотрены вопросы истории перевода Л.

Next

Услубхои забони точики. Услуби бадеи, публитсисти » Avasto

китобхои бадеи бо забони точики

Рефератхо бо забони точики, Сурудхои точики, Суратхои Точикистон, Видео Ин китоб бо супориш ва дастури Президенти Точикистон ба забони. Фиристонидани маълумот дар халка хама вакт ба як тараф ба амал. Дар замони ьукмронии мущулхо шумораи андозхову мачбуриятьо афзуданд. Баъдтар курсњои таълимї вобаста ба муаммоњои ташкили оќилонаи гардиши мол дар Донишгоњњои пешсафи Амрико Гарварди,. Проблемай асосии мо ин аст, ки моро рохбарият бо навбат дар 35-40 руз хамгагй 3-руз ба хона чавоб медиханд,ки мо мушкилии оилавиамонро дар ин муддати кутох бартараф карда наметавонем. Масалан: Аскари қатории гвардия Авазов Шер, тирандози дастаи тўпчиёни батареяи 7-ум аз январи соли 1943 худро чун ҷанговари далеру ҷасур нишон дод. Ин соҳа адабиёти бадеӣ мебошад, ки аз воситаҳои эҳсосӣ ва муассири сухан саршор аст.

Next

Univer.tj. Реферат бо забони тоҷикӣ

китобхои бадеи бо забони точики

Холо дар кишвархои пешрафта барои сахифаи рузнома ё вакти эфир хабарнигорон талош намекунанд, онхо танхо кушиш мекунанд, ки хонанда ё тамошобини. Ин хусусият дар очерк, фелетон, мусоҳиба равшан зоҳир мегардад. Хозяйка называет его Пусиком и не лупит. Очерк низ ба услуби публитсистӣ тааллуқ дорад. . Воситаҳои забонӣ дар ин услуби нутқ ду вазифаи муҳимро, ки бо ҳам алоқаи мустаҳкам доранд, адо мекунанд.


Next

Афсонахои Халки Точик

китобхои бадеи бо забони точики

A дар ҳазорсолаи 2 ва 1- уми пеш аз милод B дар ҳазорсолаи 3 ва 2- уми пеш аз милод C дар ҳазорсолаи 4 ва 3- уми пеш аз милод D дар ҳазорсолаи 5 ва 4- уми пеш аз милод 2. Бу холда Берунийнинг Хиндистон халкларининг ижтимоий-маънавий хаёти масалаларига узига хос ёндошиши, чукур мулохазалари, умуман, Хиндистон хакидаги маълумотлари кимматли манбаа хисобланади. Таърихи башарият собит месозад, ки истиқлоли давлатӣ ба осонӣ ба даст намеояд ва бадастории истиқлолияти Ватани мо низ гувоҳи он аст. Инчунин ба ин суоли ман низ чавоб гуй:19-сол сипари мешавад аз истиклолияти Точикистон ва ба сари хукумат омадани Э. Ба Президенти Чумхурии Точикистон мухтарам Чаноби Оли Эмомали Рахмон 82. Мол хамон махсули мехнатест, ки на барои истеъмоли шахсии истехсолкунанда, балки барои дар бозор мубодила кардан фурухтан истехсол карда шудаасг.

Next

Афсонахои Халки Точик

китобхои бадеи бо забони точики

Сотворение халк и нравственность хулюк являются производными от одного корня. Дар ин сомона - китобхо, маколахо, тестхо, рефератхо, корхои курси, дипломи, лаборатори ва гайрахо бо забони точики пешкаш гардидааст. Системаи андози чумхурии точикистон реферат бо забони точики 1 0. Услуби публитсистӣ Кори ходимони рўзномаву маҷаллаҳо ва радиову телевизион, ки мақсад маълумотдиҳӣ ва тарбияи аъзоёни ҷамъият аст, услуби публитсистиро ба вуҷуд овардааст. Дар очерк бофтаи хаёлӣ хеле кам аст. Мебаранд Компютерхо пай дар пай ба халка чамъ мешаванд.


Next